Nuoriso­psykiatria­keskus Alku Oy ja Kognitiivinen käyttäytymis­terapia­keskus Arvo Oy yhteistyöhön

Nuoriso­psykiatria­keskus Alku Oy ja Kognitiivinen käyttäytymis­terapia­keskus Arvo Oy yhteistyöhön

Nuorisopsykiatriakeskus Alku on perustettu lokakuussa 2021 vastaamaan mielenterveyspalveluiden haasteeseen, jossa nuoren voinnin arviointi on repaleista, odotusajat ovat pitkiä ja näkemystä hoidon kokonaisuudesta ei välttämättä ole kenelläkään. Alku tarjoaa erikoislääkärijohtoista, moniammatillista,  nuoren ja perheen tarpeeseen räätälöityä ja tutkittuun näyttöön perustuvaa nuorisopsykiatrista tutkimusta ja hoitoa, joka on  oikea-aikaista, luotettavaa ja turvallista.

Arvo on kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan (KKT) ja kognitiiviseen psykoterapiaan erikoistunut psykoterapiakeskus, jossa lasten ja nuorten palveluita (mm. psykologisia tutkimuksia) toteuttavat kokeneet psykologit ja psykoterapeutit.

Yhteistyöllä varmistetaan molempien yksiköiden potilaiden entistä parempi hoidon laatu ja saatavuus.

Yhteistyöllä pystymme varmistamaan potilaillemme laadukkaat psykologiset tutkimukset ja tarpeenmukaisen psykoterapian: Olemme erittäin iloisia alkaneesta yhteistyöstä”, kommentoi Alku Oy:n toimitusjohtaja, nuorisopsykiatrian erikoislääkäri Laura Suomalainen

Arvossa työskentelee nykyään yli 100 psykoterapeuttia, psykologia ja psykoterapiaopiskelijaa viidellä eri paikkakunnalla

Yhteistyö Alkun kanssa mahdollistaa Arvolle asiakkaiden ohjaamisen laadukkaiden psykiatripalvelujen pariin oikea-aikaisesti. Olemme jo pitkään toivoneet tämän tyyppistä yhteistyötä ja olemme erittäin iloisia, että vihdoin löysimme arvojemme mukaisen yhteistyökumppanin, kommentoi Arvon toimitusjohtaja Hanna Wikman-Heinonen.