Marjo Lillman

Marjo Lillman

Toimintaterapeutti, kognitiivinen lyhytterapeutti, yksilöpsykoterapeuttikoulutuksessa

041-311 5243

Olen toimintaterapeutti ja kognitiivinen lyhytterapeutti. Opiskelen Tampereen yliopistossa Kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeuttikoulutuksessa.

Minulla on monipuolinen kokemus lasten ja nuorten hoito- ja terapiatyöstä sekä neuropsykiatristen haasteiden arviointi- ja kuntoutustyöstä nuorisopsykiatrisessa erikoissairaanhoidossa. Lisäksi minulla on useiden vuosien kokemus sosiaalista ja emotionaalista tukea tarvitsevien lasten erityisopetuksesta. Toimin myös opetus- ja kasvatusalan henkilöstön kouluttajana.

Erityisosaamistani ovat tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen haasteet sekä neuropsykiatriset pulmat. Ne voivat ilmetä esimerkiksi tunteiden tunnistamisen ja ilmaisun vaikeutena, pelkoina, ahdistuneisuusoireina, koulunkäyntipulmina, yksinäisyyden kokemuksena tai kommunikaation haasteina läheisissä ihmissuhteissa.

Terapeuttina tehtävänäni on rohkaista, tukea, myötäelää ja tarvittaessa aktivoida ja kannustaa. Työskentelyn ja ilmaisun tukena voidaan hyödyntää joustavasti kognitiivisia ja kognitiivisen käyttäytymisterapian tekniikoita, toiminnallisia menetelmiä, tietoisuustaitoharjoitteita ja rentoutumisen oppimista.

Työskentelen mielelläni myös perheiden ja verkostojen parissa.

Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni juuri sellaisena kuin olet.

Marjon tarjoamat palvelut

Toimintaterapiapalvelut

Palvelu Hinta Omavastuu
Psykoterapeuttinen keskustelukäynti 90,00 € 90,00 €
45 min
Psykoterapeuttinen keskustelukäynti 120,00 € 120,00 €
60 min
Toimintaterapeuttinen hoito 45 min 100,00 € 100,00 €
Toimintaterapeuttinen hoito 45 min
Arviointikäynti 130,00 € 130,00 €
Toimintaterapeuttinen hoito 60 min
Arviointikäynti 160,00 € 160,00 €
Toimintaterapeuttinen hoito 90 min
Perhetapaaminen 150,00 € 150,00 €
60 min
Perhetapaaminen 180,00 € 180,00 €
90 min
Toimintakyvyn tutkimus 835,00 € 835,00 €
4 käyntiä ja lähiaikuisten haastattelut
Kotikäynti 225,00 € 225,00 €
45 min (sis. matkat)
Kotikäynti 385,00 € 385,00 €
90 min (sis. matkat)