Oivaltava, dynaaminen ja kyseenalaistava nuori

Aina mielen reagointi ei tarkoita mielenterveyden häiriötä

Nuoruusikäinen usein järkeilee kuten aikuinen, mutta tunne-elämän ja identiteetin kehitys ovat vielä kesken. Joskus vanhemman on vaikea pysyä perässä, kun nuoren persoonallisuus tuntuu muuttuvan kuin yhdessä yössä. Tunteet ailahtelevat, tunteiden tunnistaminen taantuu ja käytös voi muuttua yllättäväksi. Vaikka nuori pyrkii riuhtomaan itseään irti vanhemmistaan, yksikään nuori ei voi kasvaa turvallisesti ilman aikuisen tukea.

Nuoret tulevat usein nähdyksi liian yksiulotteisesti, vaikka voiman ja voimattomuuden tasapainoilu on nuoruuden ydinasioita. Nuori kaipaa aikuiselta uskallusta puuttua, kysyä ja tavoittaa. Vanhempi ei voi olla nuoren kaveri, vaan nuori kaipaa huoltajaltaan jämäkkyyttä, johdonmukaisuutta ja rohkeutta asettaa rajat.

Tälle sivulle olemme koonneet vinkkejä vanhemmille nuoren vaikeisiin tilanteisiin