Nuori mies
Laura Suomalainen

Jos nuoren mieli menee umpisolmuun

Tiesitkö että puoli vuotta nuoren elämässä vastaa keski-ikäisen kymmentä vuotta? Siksi nuoren hätään on tärkeätä reagoida mahdollisimman nopeasti. Tarjoamme nuoren tilanteeseen räätälöityä hoitoa ilman tarpeetonta pompottelua asiantuntijalta toiselle. Varmistetaan nuorelle yhdessä paras mahdollinen alku.

Varaa aika

Hinnastomme muuttuvat

Hinnastomme muuttuvat 1.1. alkaen. Kiitos yhteistyöstä kuluneena vuotena ja menestystä uuteen vuoteen 2024

Hinnasto

Jokanuorenoikeudet

Me uskomme jokanuorenoikeuksiin:

1. Oikeus tunteiden ailahteluun ja epäjohdonmukaisuuteen

2. Oikeus kunnioittavaan ja arvostavaan kohtaamiseen

3. Oikeus saada perheeltä ja ammattilaiselta tukea, yksin ei tarvitse pärjätä

4. Oikeus saada laadukasta apua nopeasti, silloin jos mieli myllertää tavallista enemmän

Näin autamme

Nuori nainen

Mikä on Alku?

Avun saaminen nopeasti on jokanuorenoikeus

Nuorten mielenterveyspalvelut Suomessa ovat pirstaleisia. Arvioita tehdään useassa paikassa, odotusajat ovat pitkiä ja näkemystä hoidon kokonaisuudesta ei ole välttämättä kenelläkään.

Pahimmillaan hädässä oleva nuori joutuu kertomaan tarinaansa toistuvasti usealle eri ammattilaiselle, mikä saattaa lisätä pahaa oloa ja huolta siitä, onko tilanteeseen mahdollista saada apua.

Tähän tarpeeseen syntyi Nuorisopsykiatriakeskus Alku. Tavoitteemme on minimoida ”poislähettämisen kulttuuri”, ottaa vastuu hoidon kokonaisuuden suunnittelusta ja toimia luotettavana tukiverkkona hoidon alusta loppuun. Tavoitteellisen ja näyttöön perustuvan hoitomme tarkoituksena on auttaa nuorta pääsemään kiinni takaisin tavalliseen elämäänsä.

Mennään turvallisesti kohti kipua – yhdessä

Olemme kaikki kokeneita mielenterveyden ammattilaisia, joilla on pitkä ja monipuolinen kokemus nuorten ja nuorten aikuisten mielenterveyden häiriöiden arvioinnista sekä hoidosta.

Haluamme kohdata nuoren ikätasoisesti ja arvostavasti. Pyrimme kuulemaan ja kunnioittamaan nuoren omaa kokemusta ja tarinaa itsestään. Vaikeitakaan asioita ei tarvitse vältellä, vaan kipua kohti mennään yhdessä – perheen rooli huomioiden.  Uskomme, että nuori ei mene rikki eikä oireista tarvitse tuntea häpeää.

Tutustu ammattilaisiimme

Oivaltava, dynaaminen, kyseenalaistava nuori

Aina mielen reagointi ei tarkoita mielenterveydellistä häiriötä

Usein nuoren mielenterveysongelmat ovat mielen normaalia reagointia poikkeukselliseen, kasautuneeseen tai yllättävään kuormitukseen. Harvoin on kyse vakavasta mielenterveyden häiriöstä. Siksi on tärkeää, että nuoruusikään erikoistunut lääkäri on varhaisessa vaiheessa arvioimassa kokonaistilannetta ja tarvittavia korjausliikkeitä.

Nuoren oireita arvioitaessa on tärkeätä ymmärtää mitkä asiat kuuluvat normaaliin nuoruuteen ja milloin olisi syytä huolestua.  Nuoruusiässä aivojen säätelyjärjestelmät ovat vahvan kehityksen alla. Olisi siis huolestuttavaa, jos nuori käyttäytyisi aina johdonmukaisesti, eivätkä tunteet vaihtelisi laidasta laitaan. Toisaalta nuoret ovat mestareita piilottelemaan kärsimystä ja kipuaan.  Nuoren kuuluu testata omaa identiteettiään ja arvomaailmaansa. Aikuisten tehtävä on luoda siihen turvalliset puitteet ja tarvittaessa reagoida, jos nuori itse ei osaa tai kykene jarruttamaan.

Itsetuhoisuus ei kuulu tavanomaiseen kehitykseen

Ammattiavun piiriin kannattaa hakeutua aina, kun tuntuu siltä, että nuoren omat tai perheen voimavarat eivät riitä. Joskus jo yksikin hoitokerta riittää ja muutamilla käynneillä pääsee jo pitkälle.

On kuitenkin oireita, joihin on tärkeätä tarttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Jos nuorella on itsetuhoisia ajatuksia tai hän viiltelee, tulisi ammattilaiseen olla yhteydessä mahdollisimman pikaisesti.

Nuoren mieli-osioon olemme koonneet tietoa ja neuvoja vanhemmille vaikeisiin tilanteisiin.

Lue lisää nuoren mielestä