Nuoriso­psykiatria­keskus Alku aloittaa Oma Väylä -kuntoutuksen osana mielenterveys­palveluitaan

Nuorisopsykiatriakeskus Alku -logo

Vapaita kuntoutuspaikkoja on joustavasti saatavilla.

Oma Väylä -kuntoutus on kohdennettu 16–29-vuotiaille nuorille, jotka tarvitsevat neuropsykiatrisen häiriön vuoksi tukea arjen hallinnassa, sosiaalisissa suhteissa, opinnoissa ja työelämässä. Kuntoutus yhdistelee yksilö- ja ryhmäkuntoutusta, sekä jalkautuvaa tukea neuropsykiatrisen kuntoutuja tarpeiden mukaisesti räätälöitynä.

Voit hakea Oma väylä -kuntoutusta, jos sinulla on todettu autismikirjon häiriö ilman kognitiivisen kehityksen häiriötä (Aspergerin oireyhtymä) ja/tai aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD tai ADD). Neuropsykiatrisen häiriön lisäksi sinulla voi olla mielenterveyden ja toimintakyvyn haasteita.

Nuorisopsykiatriakeskus Alku Oy:n Oma Väylä – kuntoutustiimi on moniammatillinen. Kaikki tiimimme ammattilaiset ovat kokeneita alan asiantuntijoista. Tiimissämme toimii psykologi, psykiatrisia sairaanhoitajia, ratsastusterapeutti, neuropsykologisia valmentajia, erityisopettaja ja ravitsemusterapeutti sekä toimintaterapeutti. Nuorisopsykiatrin arvio on haastavissa tai yllättävissä tilanteissa joustavasti saatavilla. Vakuutusturva on järjestetty kuntoutuspalvelulle määriteltyjen vaatimusten mukaisesti

Meille keskeistä on, että kuntoutuja pääsee itse vaikuttamaan kuntoutuksensa tavoitteisiin, toteutukseen ja sisältöön. Kuntoutus räätälöidään aina kuntoutujan ajankohtaisten tarpeitten ja voimavarojen mukaiseksi.

 

Kuntoutus sisältää vuoden aikana

 • 27 yksilöllistä tapaamista
 • 10 ryhmätapaamista
 • 1–2 ryhmätapaamista läheisillesi
 • 3 seurantatapaamista, kun kuntoutuksesi päättyy

Yksilökäynnit räätälöidään yhteistyössä henkilökohtaisten tarpeittesi mukaisiksi. Ryhmissä saat vertaistukea, sosiaalisten tilanteiden luonnollista harjoittelua, tietoa neuropsykiatrisista erityispiirteistä, sekä tukea arkea ja opintoja tukevien taitojen vahvistamiseen.

Kuntoutus toteutetaan Alku Oy:n tiloissa tai kuntoutujan arkiympäristöissä (koti, työ, oppilaitos). Aktiivista yhteistyötä kuntoutujan lähiympäristön kanssa tehdään koko kuntoutuksen ajan.

 

Oma Väylä-kuntoutuksen tavoitteina on vahvistaa

 • opiskelu-/työelämävalmiuksia ja taitoja
 • arjen hallintaa
 • sosiaalisia ja vuorovaikutustaitoja
 • Itsetuntemusta ja itsetuntoa
 • keinoja tunnistaa ja helpottaa neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita


Läheisten ryhmäkäynneillä

 • annetaan tietoa neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden vaikutuksista
 • saadaan vertaistukea ja keinoja asiakkaan itsenäistymistavoitteiden saavuttamiseksi

 

Miten haen?

Kuntoutus on Kelan kustantamaa harkinnanvaraista kuntoutusta ja kuntoutujalle maksutonta

 • Neuvottele lääkärisi kanssa, joka kuntoutuksen ollessa oikea-aikainen laatii sinulle b-lausunnon
 • Täytä KU132 lomake, valitse Nuorisopsykiatriakeskus Alku Oy palveluntuottajaksi
 • Postita hakemus ja liitteet Kelaan osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA