Kun nuori kieltäytyy menemästä kouluun

Koulukäymättömyyden syyt ovat moninaiset ja ne vaativat aina yksilöllistä selvittelyä yhteistyössä koulun ja perheen kanssa. Yleisin syy nuoren pitkittyneisiin koulupoissaoloihin ovat mielenterveysongelmat. Taustalla voi olla koulukiusaamista, nuoren itsekritiikkiä tai vaativuutta, uupumusta, masennusta tai erilaisia ahdistuneisuushäiriöitä kuten sosiaalisten tilanteiden pelkoa tai pakko-oireita. Mielenterveysoireiden taustalla voi olla oppimisvaikeuksia tai muita neuropsykiatrisia häiriöitä, joita ei aikaisemmin ole tunnistettu.

Muita nuorta kuormittavia tekijöitä voivat olla päihteiden käyttö tai haasteet perheessä.

Nuoren syrjäytymisen ehkäisy

Koulupudokkuuden yhteydessä puhutaan usein syrjäytymisestä. Nuoren pitkittyneet koulupoissaolot ja koulun keskeytyminen johtaa pahimmillaan noidankehään, joka lisää riskitekijöitä ja oireita entisestään.

Mitä nopeammin toistuviin koulupoissaoloihin päästään puuttumaan, sen parempi on toipumisen ennuste. Usein selvittely vaatii moniammatillista yhteistyötä yhdessä koulun ja perheen kanssa. Tässä selvittelyssä erityisopettaja on usein avainasemassa.