Kun nuori viiltelee

Nuoren viiltely voi olla kertaluonteista kokeilua tai hankalimmillaan toistuvaa ja vakavaa itsensä vahingoittamista. Sen tavoitteena on harvoin itsemurha. Useimmiten nuori viiltelee hallitakseen pahaa oloaan. Viiltely kertoo ennen kaikkea nuoren keinottomuudesta. Viiltelyä tai muunlaista itsensä toistuvaa vahingoittamista tulee hoitaa, sillä hoitamattomana nämä oireet lisäävät riskiä itsemurhayrityksiin.

Nuoren viiltelyyn tulee aina puuttua

Nuoren viiltely voi aiheuttaa häpeää sekä nuoressa itsessään että hänen perheessään.
Tilanne kannattaa arvioida mielenterveyden ammattilaisen kanssa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja läpinäkyvästi, nuorta kunnioittaen.

Miksi nuori viiltelee?

Syyt viiltelyn taustalla voivat olla moninaiset. Usein nuori viiltelee helpottaakseen ahdistus- ja masennusoireitaan. Taustalla voi olla itsetunnon ongelmia, koulukiusaamista ja hylätyksi tulemisen kokemuksia. Viiltelyyn liittyy usein negatiivisia tunteita kuten häpeää ja syyllisyyttä. Sen vuoksi nuoren voi olla vaikea puhua viiltelystään. Tieto ja ymmärrys helpottavat sekä nuorta että vanhempia. Viiltelystä voi toipua ja samalla oppia taitoja, miten hallita vaikeita tunteita ja ahdistusta itseään vahingoittamatta. Perheen tai muiden läheisten tieto ja tuki ovat nuoren toipumisen kulmakiviä.