Levoton ja poissaoleva nuori

Haaveilu ja poissaolevuus ovat nuorelle varsin tavanomaisia mielentiloja. Jos nuori on pysyvästi yli- tai alivireystilassa ja oireilu vaikuttaa ja näkyy nuoren arjen toimintakyvyssä, kuten koulunkäynnissä, harrastuksissa tai muista omista asioista huolehtimisessa, on levottomuuden syitä tärkeätä pohtia yhdessä ammattilaisen kanssa.

Lievä ylivirittyneisyys tai ajoittainen poissaolevuus

Jännittävät tilanteet tai tulevat haasteet (koeviikko, esitelmät, uudet sosiaaliset tilanteet) aiheuttavat monille nuorille ohimeneviä ylivireys- tai alivireystiloja, jotka ovat täysin normaaleja reaktioita tavanomaista haastavimpiin tilanteisiin. Tavallinen syy näihin oireisiin ovat myös lievät ahdistus- ja masennusoireet, joista kärsii nuoruusikäisistä noin neljännes. Yleensä nuorta auttaa, jos hän pääsee puhumaan turvallisen aikuisen kanssa hankalasta olostaan. Jos mielialaoireet jatkuvat useita viikkoja, on asiaan syytä pysähtyä ja syitä tarkastella.

Jos  levottomuus  tai poissaolevuus muuttuu pitkäkestoiseksi

Pitkäkestoisen ylivireystilan tai jatkuvan poissaolevuuden taustalla voi olla pitkittynyttä ahdistuneisuusoireilua tai masennusoireilua. Lamaannuttava alivireystila tai jatkuva ylivirittyneisyys arjessa voivat liittyä myös erilaisiin traumaperäisiin oireisiin, joita voi syntyä koulukiusaamisen, kavereiden sosiaalisista tilanteista ulosjättämisen tai seksuaalisen häirinnän seurauksena. Tällaisia oireita tulisi arvioida yhdessä nuorisopsykiatrian ammattilaisen kanssa.

Pitkäkestoisen levottomuuden, ylivireyden ja poissaolevuusoireilun taustalla voi olla myös nuoren tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet tai oppimisen vaikeudet. Mikäli nuori on jatkuvasti levoton ja koulunkäynti takkuaa, on syytä pysähtyä asian äärelle ja selvitellä onko kyse tämänkaltaisista haasteista. Oireita on tällöin useimmiten ollut havaittavissa jo lapsuuden aikana.

Päihdekokeilut ovat nuoruusiässä tavallisia

Jos yli- tai alivireystilaan liittyy huoli päihteiden käytöstä ja/tai nuorella on esimerkiksi epämääräisiä poissaoloja kotoa, muuttunut kaveripiiri tai käytöshäiriöoireilua, on päihteiden käytön mahdollisuus oireiden taustalla hyvä huomioida. Mitä varhaisemmassa vaiheessa nuori aloittaa päihdekokeilut, sen todennäköisemmin päihteiden käytön taustalla on jonkinlaista mielenterveysoireilua. Nuorten kanssa tulisi keskustella päihteistä ja niihin liittyvistä asenteista mahdollisimman avoimesti ja tuomitsematta. Varhaisella puuttumisella ja puheeksi ottamisella voidaan estää mielenterveysoireilun vaikeutuminen ja päihdehäiriöiden kehittyminen.